Wie zijn wij?

Iskola Ház

Stichting MiKE is begonnen toen wij (Lorens en Joke) in 2010 een oud vervallen schooltje in het buitengebied van Mikebuda kochten. Mikebuda is een klein dorp in Hongarije, zo’n 70 km ten zuid-oosten van Boedapest gelegen. Na aankoop werd dit plattelandsschooltje, met slechts één klaslokaal, opgeknapt tot een bewoonbaar huis en kreeg het al snel de naam ‘Iskola Ház’. 

School Mikebuda

Al snel kwamen wij erachter dat het kleine dorp grote problemen kent: er heerst veel werkloosheid, er is geen kerk en achter de muren van de huizen zijn de nodige zorgen verborgen. Het plaatselijke café doet goede zaken. Wel bleek er in het centrum van het dorp een basisschool te zijn.

Na overleg met de directeur van deze (openbare!) school mocht Joke verschillende malen Bijbellessen geven. De vertaling werd hierbij verzorgd door leden van de Református Egyházközség  (de reformatorische/gereformeerde kerk) in Cegléd waar wij inmiddels vaste gasten waren.

Stichting MiKE

Helaas moest de school in 2013 sluiten wegens een te laag leerlingenaantal, waardoor deze mooie mogelijkheid om het Evangelie te vertellen verviel. Sindsdien komen wij in de Nederlandse vakantieperiodes naar Hongarije om kinderbijbelclubs in Iskola Ház te organiseren. Hierbij maken wij gebruik van materiaal van het IKEG (Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap) en Evangeliestek.

Uiteraard is de drempel voor ouders om hun kinderen naar ons huis te laten gaan best hoog. Gelukkig heeft de Heere sinds 2017 deuren willen openen, doordat de burgemeester toestemming heeft gegeven de school gratis te gebruiken. Ja, zelfs zo vaak als wij willen! Door de centrale ligging in het dorp komen nu niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders binnen lopen. 

Door een aantal gebeurtenissen voelen wij ons geroepen om niet als een vuurtoren zo nu en dan licht te verspreiden, maar Zijn licht in de praktijk van elke dag in Mikebuda zichtbaar te maken. Wij zijn dan ook in september 2018 naar Hongarije geemigreerd, samen met onze jongste zoon Bartel. Hierdoor is het mogelijk de activiteiten die nu reeds georganiseerd worden te intensiveren. En ook belangrijk: door Hongaars te leren kunnen we dan zelf goede contacten leggen met de kinderen en hun ouders.

Ter ondersteuning van onze evangelisatieactiviteiten is de stichting MiKE (Mikebuda Kinder Evangelisatie) opgericht. Wij proberen als ‘tentenmakers’  zoveel mogelijk zelf inkomsten te verwerven voor ons persoonlijke levensonderhoud door waar mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces. Wij bidden om en vertrouwen op Gods voorzienigheid om in alle behoeften te voorzien van de kinderen in Mikebuda en onszelf. 

Lorens, Joke en Bartel Knap

© Copyright 2021 - Stichting MiKE