Financiën

Uitgaven

Op dit moment bestaan de kosten voornamelijk uit de volgende posten:

  • Organisatie Bijbelclubs (uitnodigingen, consumpties, knutselmateriaal, Bijbels, etc.)
  • Vervoerskosten zomerkamp Mikebuda – Csemö
  • Organisatie Vakantiebijbelclubs Mikebuda
  • Organisatie Kerstvieringen, Paasvieringen
  • Materiële hulp aan hulpbehoevenden
  • Etc.

Daarnaast hebben wij de uiteraard de kosten van ons levensonderhoud.

Inkomsten

Wij hebben geen thuisfrontcommissie o.i.d. waardoor wij aangewezen zijn op onze eigen mogelijkheden om geld te verdienen. Dit betekent dat wij zelf in ons levensonderhoud voorzien door:

  • Parttime werk in Nederland en Hongarije
  • Verhuur van onze woning (zie Iskola Ház)
  • Organisatie van christelijke verdiepingsreizen naar Hongarije (zie Hongarije Holidays)

Om de kosten van de stichting te dekken wordt getracht giften te krijgen van particulieren en uit collecten van bijvoorbeeld kerken en verenigingen.

Presentaties

Mocht u meer willen weten over de kinderevangelisatieactiviteiten in Hongarije dan verzorgen wij graag een presentatie voor u. Wellicht ook een leuk idee voor een actie samen met de jeugdvereniging.

© Copyright 2021 - Stichting MiKE