Berichten

Hobbels en zegen

Stromen van …zegen, dat had u natuurlijk de vorige blog verwacht. Maar je zegeningen tellen als er hobbels te nemen zijn valt in de praktijk niet altijd mee. En toch, we krijgen veel zegeningen en zien daarin Gods liefde en zorg door alles heen. Een reden tot dankbaarheid is dat het weer lente is. Wat een bloesem overal en zoveel bedrijvigheid van allerlei insecten. De damherten en reeën laten zich nu in grote groepen zien. Wat is de schepping prachtig. Het is hier al maanden kurkdroog en er is zelfs een stookverbod van kracht i.v.m. het gevaar van natuurbranden. Toch zie je het groen weer opkomen, op het land en aan de bomen. Sommige zandpaden zijn veranderd in mulle zandpaden en daardoor zat ik al een keer vast. Gelukkig kon ik het zand weg scheppen en de rit vervolgen, naar een mevrouw die graag Nederlands wil leren spreken.

Kinderclub

De kinderen die naar de kinderclub kwamen, waren voor die tijd in een boom geklommen. Dat kon mooi gebruikt worden als illustratie bij het thema van deze middag. Waag jij je leven om een bal uit de boom te halen, wat doe je als je vrienden je uitdagen of je uitschelden voor lafaard als je het niet doet? Jezus kon de verzoeking door de Satan in de woestijn weerstaan door Zijn kennis van de Bijbel te gebruiken en niet op zijn voorstellen in te gaan, hoe verleidelijk dat op het eerste gezicht ook leek. Hij wilde Zijn Vader gehoorzaam zijn. Stimuleert dit jou om teksten uit de Bijbel uit je hoofd te leren, zodat je weet hoe je Jezus kunt volgen? Juist als je zwak bent, kan dat zo’n grote steun geven.

Creatieve club

Om in contact te komen met de bevolking van Mikebuda ben ik naar een hobbyclub gegaan. Een aantal vrouwen en kinderen komen op vrijdagmiddag bij elkaar om iets creatiefs te maken. Een mooie gelegenheid om bekendheid te geven aan de kinderbijbelclub! De 2 zusjes waren daar ook en vertelden enthousiast wat we daar altijd doen, betere ambassadeurs kun je niet hebben.

Geologiereis

Ter voorbereiding op de Geologiereis, die Stichting Logos in samenwerking met Hongarije Holidays organiseert, kwam Jan van Meerten naar Hongarije. Iskola Ház zal als uitvalsbasis dienen voor de verschillende excursies die gepland staan. Fijn dat hij bereid was om tussendoor een lezing voor Hongaars publiek te houden. Het thema was “Schepping of Evolutie? Moeten we kiezen?” Dat dit onderwerp ook de Hongaren aanspreekt, bleek uit de bijzaal van de kerk die helemaal vol zat, niet alleen met kerkleden, maar ook met jonge studenten.

Onverwacht vrijaf, Schooluitvoering

Tijdens een gymles was Bartel behoorlijk door zijn enkel gegaan. Uit het verleden weten wij dat Bartel hier vaker last van heeft en dat het na een poosje rust weer goed komt. Maar nee, omdat dit op school gebeurde, moest hij volgens protocol naar het ziekenhuis. Daar sta je dan, we waren nog niet eerder in het Kórház geweest. Wat een oud, verwaarloosd gebouw: kapotte lampen aan het plafond, losse elektriciteitsdraden en hele stukken tegels ontbraken op de pilaren. Gelukkig bleek uit de foto’s die gemaakt werden dat bij Bartel alles nog heel was. Met rust zou het wel weer goed komen. Omdat er die week op school volop geoefend werd voor de jaarlijkse schooluitvoering mocht Bartel thuisblijven. De schoolavond was in het theater. Alle groepen presenteerden zich op een eigen manier aan het publiek door bijvoorbeeld een volksdans, toneelstuk, een lied of acrobatiek.

Nederland

De week voor Pasen zijn we als alles volgens planning loopt in Nederland. En dat het niet altijd volgens planning gaat, heeft Lorens ervaren toen hij dacht deze week in een ver land te zijn voor zijn werk. Omdat het visum niet compleet was mocht hij het vliegtuig niet in en werd onder begeleiding van 2 personen weer naar de uitgang gebracht. Achteraf ook maar beter, want hij was nog half ziek en aan de antibiotica. Er moeten in Nederland belangrijke financiële beslissingen genomen worden, hiervoor staan al een aantal ontmoetingen in de agenda. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de kinderclub ( D.V. 20 april) de komende dagen moet gebeuren. Ondertussen zijn er diverse kerkenraden aangeschreven om bekendheid te geven aan de Verdiepingsreis die Hongarije Holidays organiseert. Wij proberen er hard aan te werken om het Evangelie hier in Mikebuda te laten klinken, daarvoor vragen wij uw gebed. Nog lang niet iedereen heeft van de gekruisigde, gestorven en opgestane Heiland gehoord, daarom gaan wij door zolang de Heere ons hier hebben wil. Wij wensen u gezegende Paasdagen toe!