ANBI

Wat betekent dit?

Met ingang van – nog regelen – heeft Stichting Mikebuda KinderEvangelisatie (MiKE) in Mikebuda (Hongarije) een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. MiKE vindt transparantie belangrijk, we leggen u graag uit waar uw gift naar toe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden. Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in geïnteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via:


Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden voor MiKE. Bestuursleden vervullen hun taken op vrijwillige basis. Wel kunnen zij een onkostenvergoeding krijgen.

© Copyright 2021 - Stichting MiKE